Wersja do druku

Opublikowano: 2017-12-18 12:39:18

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie zamieszcza poniżej Ogłoszenie o zamówieniu i zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu medycznego dla OIOM ZOZ w Pińczowie nr sprawy: ZOZ/ZP/7/11/2017.

Wynik postepowania:

Pińczów, dn. 18.12.2017 r.

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów

Tel.041 357 30 39, Fax. 041 357 24 91


ZOZ/ZP/7/11/2017 - Zakup i dostawa sprzętu medycznego dla OIOM ZOZ w PińczowieOgłoszenie o udzieleniu zamówienia

na Zakup i dostawę sprzętu medycznego dla OIOM ZOZ w Pińczowie


Ogłoszenie ukazało się w BZP 500076982-N-2017 data zamieszczenia: 18.12.2017 r.


Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2017.1579 ze zm.) Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.


Zamawiający zawarł umowę dnia:

- 11.12.2017 r. w zakresie Pakiet nr 1 z Walmed sp. z o.o. 05-500 Jastrzębie k/Warszawy ul. Ptaków Leśnych 73


- 08.12.2017 r. w zakresie Pakiet nr 2 z Konkret Dagmara Fik, Marcin Mazurkiewicz s.j. 86-200 Chełmno, ul. Dworcowa 15A.


Dyrektor ZOZ w Pińczowie

Bartosz Stemplewski
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1119
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2017-11-09 09:46:08
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2017-11-09 09:51:14
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu