Wersja do druku

Opublikowano: 2017-11-14 09:08:56

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
DOSTAWA SAMOCHODU

Wynik postepowania:

 

Pińczów, dnia 14.11.2017 r.

 wg rozdzielnika

 

INFORMACJA  O  WYNIKACH

 

Powiat Pińczowski, ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów, informuje, że w dniu 08.11.2017 r. odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie zapytania o cenę pn. „Dostawa samochodu”.

 

W postępowaniu wpłynęły 2 oferty.

 

Po dokonaniu otwarcia Zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu 14.11.2017 r. o godz. 09:00.

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę ważną z najwyższą liczbą uzyskanych punktów złożył Wykonawca:

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto

Ilość punktów za cenę brutto

2

AUTOCENTRUM S.A.

Autoryzowany Dealer VW

ul. Zakładowa 18

25-670 Kielce

118 900,00 zł

100,00

Oferty pozostałych Wykonawców oceniono następująco:

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto

Ilość punktów za cenę brutto

1

ZIMNY Auto Sp. z o.o.

ul. Rzgowska 142/146

93-311 Łódź

129 800,00 zł

91,60

 

Zamawiający nie odrzucił z postępowania żadnej ofert oraz nie wykluczył żadnego wykonawcy.

Wyk. w 5 egz.

1.     Egz. 1-2  Wykonawca

2.     Egz. 3 strona internetowa

3.     Egz. 4 Tablica ogłoszeń

4.     Egz. 5 a/a

 

 

 

Zbiorcze zestawienie ofert
w przetargu nieograniczonym na:

 

 

„Dostawa samochodu”

 

                                                                                                                                                                                       

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę: 122 959,00  zł brutto.

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena brutto

e-mail

1

ZIMNY Auto Sp. z o.o.

ul. Rzgowska 142/146

93-311 Łódź

129 800,00 zł

m.debowski@zimny.vw.pl

2

AUTOCENTRUM S.A.

Autoryzowany Dealer VW

ul. Zakładowa 18

25-670 Kielce

118 900,00 zł

Fax. 41 345 72 08

 

 

Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności - zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

 

 

 Informacja o wynikach postępowania

 

 
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 493
Wprowadził do systemu: Dorota Frączek, data: 2017-10-31 12:53:39
Opublikował: Przemysław Rasała, data publikacji: 2017-10-31 13:02:36
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu