Wersja do druku

Opublikowano:

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie zamieszcza poniżej Ogłoszenie o zamówieniu i zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu medycznego dla OIOM ZOZ w Pińczowie nr sprawy: ZOZ/ZP/6/10/2017.

Wynik postepowania:
Pińczów, dn. 14.12.2017 r. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie Ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Tel.041 357 30 39, Fax. 041 357 24 91 ZOZ/ZP/6/10/2017 - Zakup i dostawa sprzętu medycznego dla OIOM ZOZ w Pińczowie Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Zakup i dostawę sprzętu medycznego dla OIOM ZOZ w Pińczowie Ogłoszenie ukazało się w BZP 500075069-N-2017 data zamieszczenia: 14.12.2017 r. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2017.1579 ze zm.) Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Zamawiający zawarł umowę dnia: - 14.11.2017 r. w zakresie Pakiet nr 1 z Biameditek sp. z o.o. 15-620 Białystok, ul. Elewatorska 58. - 14.11.2017 r. w zakresie Pakiet nr 3 z Varimed sp. z o.o. ul. Powstańców Śl. 5, 53-332 Wrocław. - 14.11.2017 r. w zakresie Pakiet nr 4 z Fresenius Kabi Polska sp. z o.o. al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa. - 14.11.2017 r. w zakresie Pakiet nr 5 z Fresenius Kabi Polska sp. z o.o. al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa. Dyrektor ZOZ w Pińczowie Bartosz StemplewskiPowrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1651
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2017-10-18 13:31:48
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2017-10-18 13:38:34
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu