Wersja do druku

Opublikowano: 2017-11-02 07:39:27

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie zamieszcza poniżej Ogłoszenie o zamówieniu i zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na usługę wywozu odpadów komunalnych Nr sprawy: ZOZ/ZP/5/10/2017.

Wynik postepowania:

Pińczów, dn. 02.11.2017 r.

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów

Tel.041 357 30 39, Fax. 041 357 24 91


ZOZ/ZP/5/10/2017 - usługa wywozu odpadów komunalnych.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

na usługę wywozu odpadów komunalnych


Ogłoszenie ukazało się w BZP 500052125-N-2017 data zamieszczenia: 02.11.2017 r.


Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2017.1579 ze zm.) Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.


Zamawiający zawarł umowę dnia:

- 24.10.2017 r. z Ekom Maciejczyk Sp. j. 26-052 Nowiny, ul. Zakładowa 29.
Dyrektor ZOZ w Pińczowie

Bartosz Stemplewski
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 425
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2017-10-06 10:15:09
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2017-10-06 10:28:58
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu