Wersja do druku

Opublikowano: 2017-04-12 13:32:33

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej wyższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup i dostawy leków do apteki szpitalnej (numer sprawy ZOZ/ZP/2/01/2017)

Wynik postepowania:
Pińczów, dn. 12.04.2017 r. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie Ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Tel.041 357 30 39, Fax. 041 357 24 91 ZOZ/ZP/2/01/2017 – zakup i dostawa leków do apteki szpitalnej Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zakup i dostawę leków do apteki szpitalnej Ogłoszenie ukazało się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2017/S 017-138192 W DNIU 12.04.2017 r. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2015.2164 ze zm.) Zamawiający zawarł umowę dnia: - 27.03.2017 r. w zakresie pakietu nr 1 i nr 2 z Konsorcjum firm Farmacol S.A. i Farmacol Logistyka Sp. z o.o. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice; - 27.03.2017 r. w zakresie pakietu nr 3 z Centrala Farmaceutyczna Cefarm S.A. ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa; - 27.03.2017 r. w zakresie pakietu nr 4 z Sanofi-Aventis Sp. zo.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa. Dyrektor ZOZ w Pińczowie Bartosz StemplewskiPowrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 792
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2017-01-25 12:07:27
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2017-01-25 12:19:01
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu