Wersja do druku

Opublikowano: 2017-02-06 08:37:22

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na świadczenie usługi ,,Żywienia pacjentów szpitala" (numer sprawy ZOZ/ZP/1/01/2017)

Wynik postepowania:
Pińczów, dn. 06.02.2017 r. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie Ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Tel.041 357 30 39, Fax. 041 357 24 91 ZOZ/ZP/1/01/2017 – świadczenie usługi ,,Żywienia pacjentów szpitala" Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usługi ,,Żywienia pacjentów szpitala" Ogłoszenie ukazało się w BZP 19977-2017 data zamieszczenia: 06.02.2017 r. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2015.2164 ze zm.) Zamawiający zawarł umowę dnia 02.02.2017 r. z Catermed S.A. 31-201 Kraków, ul. Ks. Siemaszki 15A. Dyrektor ZOZ w Pińczowie Bartosz StemplewskiPowrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 930
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2017-01-05 09:08:35
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2017-01-05 09:23:07
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu