Wersja do druku

Opublikowano: 2016-12-20 12:33:26

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zapytanie ofertowe Starosty Pińczowskiego z dnia 07.12.2016 r. w postępowaniu przeprowadzonym zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) na dostawę tablic rejestracyjnych na rok 2017

Wynik postepowania:
Pińczów 2016-12-19 PiPR.IV.041.2.2016 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe BaSz ul. Polna 72, 26-200 Końskie Informacja o wynikach zapytania ofertowego Uprzejmie informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 12 grudnia 2016 roku dot. wykonanie Studium Wykonalności Inwestycji dla projektu ”Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej powiatu pińczowskiego poprzez termomodernizację i zwiększenie poziomu wykorzystania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii”, w terminie określonym w zaproszeniu wpłynęło 12 ofert. Po ich rozpatrzeniu, zgodnie z przyjętym kryterium wyboru, oferta Państwa firmy okazała się najkorzystniejsza. Wobec powyższego prosi się o kontakt bezpośrednio po otrzymaniu niniejszej informacji z p. M. Dymek Wydział Promocji i Polityki Regionalnej tut. Starostwa (telefon: 41 357-60-01 lub e-mail : promocja@pinczow.pl w celu omówienia wszystkich kwestii związanych z podjęciem dalszych działań. Pełną informację o wynikach zawarto w dokumencie , zamieszczonym na stronie www.pinczow.pl w zakładce BIP-przetargi . Wszelkie dokumenty dotyczące przedmiotowej sprawy znajdują się w aktach sprawy:PiPR.IV.041.2.2016 Niniejszą informację wysłano drogą e –mailowa oraz listowną .Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 763
Wprowadził do systemu: Monika Strojna, data: 2016-12-09 10:46:25
Opublikował: Monika Strojna, data publikacji: 2016-12-09 10:47:27
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu