Wersja do druku

Opublikowano: 2017-01-03 07:47:56

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup i dostawy do siedziby Zamawiającego leków do apteki szpitalnej (numer sprawy ZOZ/ZP/11/12/2016)

Wynik postepowania:
Pińczów, dn. 03.01.2017 r. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie Ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Tel.041 357 30 39, Fax. 041 357 24 91 ZOZ/ZP/11/12/2016 – zakup i dostawy do siedziby Zamawiającego leków do apteki szpitalnej Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zakup i dostawy do siedziby Zamawiającego leków do apteki szpitalnej Ogłoszenie ukazało się w BZP 913-2017 data zamieszczenia: 03.01.2017 r. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2015.2164 ze zm.) Zamawiający zawarł umowę dnia 20.12.2016 r. w zakresie pakietu nr 1 z Fresenius Kabi Polska sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, w zakresie pakietu nr 2 z Lek S.A. ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków. Dyrektor ZOZ w Pińczowie Bartosz StemplewskiPowrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 655
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2016-12-05 10:13:05
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2016-12-05 10:32:26
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu