Wersja do druku

Opublikowano: 2016-11-04 15:12:59

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ POWIATU PIŃCZOWSKIEGO

Wynik postepowania:

Warszawa, dnia 04.11.2016 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W dniu 04.11.2016 r. o godzinie 12:15 działając z upoważnienia Starosty Powiatu Pińczowskiego dokonano otwarcia ofert w postępowaniu na ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ POWIATU PIŃCZOWSKIEGO

Łącznie wpłynęły 4 oferty, w tym:
1. innogy Polska S.A. ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 00 – 347 Warszawa Cena brutto oferty: 1 024 365,07 zł
2. TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. ul. Łagiewnicka 60 30 – 417 Kraków Cena brutto oferty: 1 002 023,94 zł
3. PGE Obrót S.A. Ul. 8-go Marca 6, 35 – 959 Rzeszów Oddział z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej Al. M. J. Piłsudskiego 51 26 – 110 SKARZYSKO - KAMIENNA Cena brutto oferty: 975 404,70 zł
4. Energa – Obrót S.A. Al. Grunwaldzka 472 80 – 309 Gdańsk Cena brutto oferty: 1 027 692,48 zł
Wszystkie oferty wpłynęły w terminie oznaczonym w ogłoszeniu; - Wszystkie oferty zostały złożone w kopertach prawidłowo zamkniętych.
Inne uwagi:
1. Przed otwarciem ofert podano kwotę przewidzianą w budżecie zamawiającego na realizację zamówienia, która wynosiła 1 069 522,70 zł brutto.
2. Wynik przetargu zostanie ogłoszony na stronie internetowej Powiatu Pińczowskiego.
3. Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r. Pińczów, dnia 10.11.2016 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: DZ. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) informuje się, że w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego na „ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ POWIATU PIŃCZOWSKIEGO” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: PGE Obrót S.A. ul. 8-go Marca 6, 35 – 959 Rzeszów Oddział z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej Al. M. J. Piłsudskiego 51 26 – 110 SKARZYSKO – KAMIENNA Cena brutto oferty: 975 404,70 zł 0,2052 zł/kWh do 31.12.2018 r. ilość otrzymanych punktów- 100
Uzasadnienie: Oferta złożona przez w/w firmę spełnia warunki jakie Zamawiający określił w postępowaniu wobec Wykonawców i na podstawie kryterium oceny ofert została oceniona jako pierwsza spośród złożonych ofert. Ponadto w w/w postępowaniu oferty złożyli:
1. innogy Polska S.A. ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 00 – 347 Warszawa Cena brutto oferty: 1 024 365,07 zł 0,2155 zł/kWh do 31.12.2018 r. ilość otrzymanych punktów- 95,22
2. TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. ul. Łagiewnicka 60 30 – 417 Kraków Cena brutto oferty: 1 002 023,94 zł 0,2108 zł/kWh do 31.12.2018 r. ilość otrzymanych punktów- 97,34
3. PGE Obrót S.A. Ul. 8-go Marca 6, 35 – 959 Rzeszów Oddział z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej Al. M. J. Piłsudskiego 51 26 – 110 SKARZYSKO - KAMIENNA Cena brutto oferty: 975 404,70 zł 0,2052 zł/kWh do 31.12.2018 r. ilość otrzymanych punktów- 100
4. Energa – Obrót S.A. Al. Grunwaldzka 472 80 – 309 Gdańsk Cena brutto oferty: 1 027 692,48 zł 0,2162 zł/kWh do 31.12.2018 r. ilość otrzymanych punktów- 94,91

Pińczów, dnia 10.11.2016 r.

            Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: DZ. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) informuje się, że w postępowaniu przetargowym o udzielenie  zamówienia  publicznego  na „ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ POWIATU PIŃCZOWSKIEGO” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:

PGE Obrót S.A.
ul. 8-go Marca 6,
35 – 959 Rzeszów
Oddział z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej
Al. M. J. Piłsudskiego 51
26 – 110 SKARZYSKO – KAMIENNA
Cena brutto oferty: 975 404,70 zł
                0,2052 zł/kWh do 31.12.2018 r.
ilość otrzymanych punktów- 100

Uzasadnienie: Oferta złożona przez w/w firmę spełnia warunki jakie Zamawiający określił w postępowaniu wobec Wykonawców i na podstawie kryterium oceny ofert została oceniona jako pierwsza spośród złożonych ofert.
Ponadto w w/w postępowaniu oferty złożyli:

1. innogy Polska S.A.
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41
00 – 347 Warszawa
Cena brutto oferty: 1  024 365,07 zł
                0,2155 zł/kWh do 31.12.2018 r.
                ilość otrzymanych punktów- 95,22

2.  TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.
ul. Łagiewnicka 60
30 – 417 Kraków
Cena brutto oferty: 1 002 023,94 zł
                0,2108 zł/kWh do 31.12.2018 r.
                ilość otrzymanych punktów- 97,34

3. PGE Obrót S.A.
Ul. 8-go Marca 6,
35 – 959 Rzeszów
Oddział z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej
Al. M. J. Piłsudskiego 51
26 – 110 SKARZYSKO - KAMIENNA
Cena brutto oferty: 975 404,70 zł
                0,2052 zł/kWh do 31.12.2018 r.
                ilość otrzymanych punktów- 100

4. Energa – Obrót S.A.
Al. Grunwaldzka 472
80 – 309 Gdańsk
Cena brutto oferty: 1 027 692,48 zł
                0,2162 zł/kWh do 31.12.2018 r.
                ilość otrzymanych punktów- 94,91

 

 
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 792
Wprowadził do systemu: Dorota Frączek, data: 2016-10-24 13:21:52
Opublikował: Dorota Frączek, data publikacji: 2016-10-24 13:30:12
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu