Wersja do druku

Opublikowano: 2016-11-04 10:58:08

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, polegającego na prowadzeniu w 2017 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego

Wynik postepowania:
Pińczów, dnia 04.11.2016r. INFORMACJA o wynikach konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu pińczowskiego w 2017 roku Zarząd Powiatu w Pińczowie informuje, że zgodnie z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na realizację zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu pińczowskiego w 2017 roku wpłynęły cztery oferty: 1) Stowarzyszenia „Bezpieczny Dom” ul 1 Maja 57, 25-511 Kielce, 2) Klub Jagielloński ul. Rynek Główny 34, 31-010 Kraków, 3) „Fundacja Młodzi Ludziom” Borysław 49, 96-130 Głuchów, 4) Fundacja HONESTE VIVERE ul. Amałowicza-Tatara 7, 04-474 Warszawa. Oferty złożone przez w/w organizacje spełniają wszystkie wymogi formalne. Zarząd Powiatu Pińczowskiego Uchwałą Nr 193/2016 z dnia 3 listopada 2016 roku dokonał wyboru oferty na realizację zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu pińczowskiego w 2017 roku. Na podstawie przedłożonego przez Komisję Konkursową protokołu z dnia 27 października 2016 roku z opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu pińczowskiego w 2017 roku, Zarząd Powiatu wybrał do realizacji zadania, w formie powierzenia wraz z udzieleniem dotacji w kwocie 60.725,88 zł ofertę Fundacji HONESTE VIVERE ul. Amałowicza-Tatara 7, 04-474 Warszawa. Informacja o wynikach konkursu, zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pińczowie w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń, a także na stronie internetowej powiatu. Przewodniczący Zarządu Powiatu w Pińczowie /-/ Zbigniew KierkowskiPowrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 653
Wprowadził do systemu: Monika Strojna, data: 2016-09-27 15:24:32
Opublikował: Monika Strojna, data publikacji: 2016-09-27 15:26:34
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu