Wersja do druku

Opublikowano: 2016-08-26 07:58:52

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup i dostawę zestawu narzędzi laparoskopowych wielokrotnego użytku dla bloku operacyjnego szpitala powiatowego w Pińczowie. nr sprawy: ZOZ/ZP/6/07/2016

Wynik postepowania:
Pińczów, dn. 26.08.2016 r. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie Ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Tel.041 357 30 39, Fax. 041 357 24 91 Sprawa: zakup i dostawa zestawu narzędzi laparoskopowych wielokrotnego użytku dla bloku operacyjnego szpitala powiatowego w Pińczowie. nr sprawy: ZOZ/ZP/6/07/2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zakup i dostawę zestawu narzędzi laparoskopowych wielokrotnego użytku dla bloku operacyjnego szpitala powiatowego w Pińczowie. Ogłoszenie ukazało się w BZP 189231 - 2016 data zamieszczenia: 26.08.2016 r. Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 29.01.2004r – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2015.2164 ze zm.) Zamawiający zawarł umowę dnia 26.07.2016 r. na zakup i dostawę zestawu narzędzi laparoskopowych wielokrotnego użytku dla bloku operacyjnego szpitala powiatowego w Pińczowie z Yomed Joanna Wawrzyniak ul. Poleska 18/2, 40-733 Katowice. Dyrektor ZOZ w Pińczowie Bartosz StemplewskiPowrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 769
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2016-07-14 08:11:32
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2016-07-14 08:42:33
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu