Wersja do druku

Opublikowano: 2016-06-20 11:24:23

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na Roboty budowlane ,,WYKONANIE I ODBIORU ROBÓT elektrycznych w budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego I w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, p/ul. Armii Krajowej 22". (numer sprawy ZOZ/ZP/5/05/2016)

Wynik postepowania:
Pińczów, dn. 20.06.2016 r. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie Ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Tel.041 357 30 39, Fax. 041 357 24 91 Sprawa: ZOZ/ZP/5/05/2016 – ,,WYKONANIE I ODBIORU ROBÓT elektrycznych w budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego I w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, p/ul. Armii Krajowej 22". Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na ,,WYKONANIE I ODBIORU ROBÓT elektrycznych w budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego I w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, p/ul. Armii Krajowej 22". Ogłoszenie ukazało się w BZP 93689 - 2016 data zamieszczenia: 20.06.2016 r. Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 29.1.2004r – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2015.2164 ze zm.) Zamawiający zawarł umowę dnia 16.06.2016 r. na ,,WYKONANIE I ODBIORU ROBÓT elektrycznych w budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego I w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, p/ul. Armii Krajowej 22" z Spółdzielnia Rzemieślnicza 28-100 Busko-Zdrój, ul. Partyzantów 22. Dyrektor ZOZ w Pińczowie Bartosz StemplewskiPowrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 801
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2016-05-23 12:37:11
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2016-05-23 13:03:38
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu