Wersja do druku

Opublikowano: 2016-04-21 08:27:54

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Dyrektor ZOZ w Pińczowie ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) na usługę „Grupowego ubezpieczenia na życie pracowników i członków rodzin pracowników” Znak: ZOZ/ZP/3/04/2016

Wynik postepowania:
Pińczów, dn. 21.04.2016 r. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie Ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Tel.041 357 30 39, Fax. 041 357 24 91 Sprawa: ZOZ/ZP/3/04/2016-Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników ZOZ w Pińczowie i członków rodzin pracowników na okres 2016-05-01 do 30-04-2019. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Usługę grupowego ubezpieczenia na życie pracowników ZOZ w Pińczowie i członków rodzin pracowników na okres 2016-05-01 do 30-04-2019. Ogłoszenie ukazało się w BZP 44537 – 2013 data zamieszczenia: 21.04.2016 r. Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 29.1.2004r – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający zawarł umowę dnia 18.04.2016 r. na Usługę grupowego ubezpieczenia na życie pracowników ZOZ w Pińczowie i członków rodzin pracowników na okres 2016-05-01 do 30-04-2019 z PZU na Życie SA, Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, O/Regionalny w Krakowie, Oddział w Kielcach, Ul. Duża 21, 29-953 Kielce. Dyrektor ZOZ w Pińczowie Bartosz StemplewskiPowrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 934
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2016-04-04 12:59:47
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2016-04-04 13:13:46
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu