Wersja do druku

Opublikowano: 2016-04-21 08:54:32

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej wyższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup i dostawy leków do apteki szpitalnej (numer sprawy ZOZ/ZP/1/01/2016)

Wynik postepowania:
Pińczów, dn. 21.04.2016 r. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie Ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Tel.041 357 30 39, Fax. 041 357 24 91 Sprawa: ZOZ/ZP/1/01/2016 – zakup i dostawy leków do apteki szpitalnej. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zakup i dostawy leków do apteki szpitalnej przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 12.04.2016 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2016/S 073-127511 z dnia 14.04.2016 r. Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający zawarł umowy na zakup i dostawy leków do apteki szpitalnej dnia 29.03.2016 r. w zakresie pakietu nr 1 i 2 z Farmacol S.A. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice; dnia 24.03.2016 r. w zakresie pakietu nr 3 z Natur Produkt Zdrovit Sp. z o.o. 01-918 Warszawa, ul. Nocznickiego 31; dnia 24.03.2016 r. w zakresie pakietu nr 4 z Sanofi-Aventis Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa. Dyrektor ZOZ w Pińczowie Bartosz StemplewskiPowrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1188
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2016-01-29 11:04:34
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2016-01-29 11:18:54
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu