Wersja do druku

Opublikowano: 2016-01-19 08:19:17

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup i dostawy leków do apteki szpitalnej (numer sprawy ZOZ/ZP/14/12/2015)

Wynik postepowania:
Pińczów, dn. 19.01.2016 r. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie Ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Tel.041 357 30 39, Fax. 041 357 24 91 Sprawa: ZOZ/ZP/14/12/2015 – zakup i dostawy leków do apteki szpitalnej. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zakup i dostawy leków do apteki szpitalnej Ogłoszenie ukazało się w BZP 6423 - 2016; data zamieszczenia: 19.01.2016 Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający zawarł umowy na zakup i dostawy leków do apteki szpitalnej dnia 24.12.2015 r. w zakresie pakietu nr 1 z Fresenius Kabi Polska sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa; w zakresie pakietu nr 2 z Lek S.A. ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków. Dyrektor ZOZ w Pińczowie Bartosz StemplewskiPowrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1113
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2015-12-14 09:19:45
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2015-12-14 09:29:16
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu