Wersja do druku

Opublikowano:

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup energii elektrycznej dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie (numer sprawy ZOZ/ZP/12/11/2015)

Wynik postepowania:
Pińczów, dn. 02.02.2016 r. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie Ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Tel.041 357 30 39, Fax. 041 357 24 91 Sprawa: zakup energii elektrycznej dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie (numer sprawy ZOZ/ZP/12/11/2015) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zakup energii elektrycznej dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie Ogłoszenie ukazało się w BZP 11269 - 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016 Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2015.2164) Zamawiający zawarł umowę na zakup energii elektrycznej dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie dnia 21.12.2015 r. z Energa Obrót S.A. Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk. Dyrektor ZOZ w Pińczowie Bartosz StemplewskiPowrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1036
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2015-11-26 12:08:23
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2015-11-26 12:17:17
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu