Wersja do druku

Opublikowano: 2015-12-15 13:30:35

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
ZARZĄD POWIATU W PIŃCZOWIE ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, polegającego na prowadzeniu w 2016 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego

Wynik postepowania:

Informacja o wynikach konkursu ofert z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu pińczowskiego w 2016  roku

 

 

Zarząd Powiatu Pińczowskiego Uchwałą Nr 106/2015 z dnia 15 grudnia 2015 roku dokonał wyboru oferty na realizację zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu pińczowskiego.

Na podstawie przedłożonego przez Komisję Konkursową protokołu z dnia 10 grudnia 2015 roku z opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu pińczowskiego w 2016 roku,  Zarząd Powiatu wybrał do realizacji zadania, w formie powierzenia wraz z udzieleniem dotacji w kwocie 59.946,00 zł na finansowanie jego realizacji ofertę Stowarzyszenia „Bezpieczny Dom” z Kielc, ul. 1 Maja 57.

Informacja o wynikach konkursu, zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pińczowie w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń, a także na stronie internetowej powiatu.

 

   Zbigniew  Kierkowski

/-/ Starosta Pińczowski
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1070
Wprowadził do systemu: Monika Strojna, data: 2015-11-16 12:15:08
Opublikował: Monika Strojna, data publikacji: 2015-11-16 12:17:09
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu