Wersja do druku

Opublikowano:

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Dyrektor ZOZ w Pińczowie ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro na USŁUGĘ UDZIELENIA POŻYCZKI / KREDYTU DLA ZOZ W PIŃCZOWIE W WYSOKOŚCI 450 000,00 ZŁOTYCH. NR SPRAWY: ZOZ/ZP/9/09/2015. Do czynności podejmowanych w trakcie niniejszego postępowania stosuje sięprzepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą PZP, przepisy Kodeksu cywilnego.

Wynik postepowania:
Pińczów, dn. 02.11.2015 r. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie Ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Tel.041 357 30 39, Fax. 041 357 24 91 Sprawa: ZOZ/ZP/9/09/2015 – USŁUGA UDZIELENIA POŻYCZKI / KREDYTU DLA ZOZ W PIŃCZOWIE W WYSOKOŚCI 450 000,00 ZŁOTYCH. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na USŁUGĘ UDZIELENIA POŻYCZKI / KREDYTU DLA ZOZ W PIŃCZOWIE W WYSOKOŚCI 450 000,00 ZŁOTYCH Ogłoszenie ukazało się w BZP 158923 - 2015; data zamieszczenia: 02.11.2015 Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający zawarł umowę na USŁUGĘ UDZIELENIA POŻYCZKI / KREDYTU DLA ZOZ W PIŃCZOWIE W WYSOKOŚCI 450 000,00 ZŁOTYCH dnia 14.10.2015 r. z Magellan S.A. 90-330 Łódź, Al. Piłsudskiego 76. Dyrektor ZOZ w Pińczowie Bartosz StemplewskiPowrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1420
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2015-09-17 11:50:41
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2015-09-17 12:09:27
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu