Wersja do druku

Opublikowano: 2015-09-15 08:42:42

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na usługę wywozu odpadów komunalnych z Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie (numer sprawy ZOZ/ZP/8/09/2015)

Wynik postepowania:
Pińczów, dn. 15.09.2015 r. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie Ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Tel.041 357 30 39, Fax. 041 357 24 91 Sprawa: ZOZ/ZP/8/09/2015 – usługa wywozu odpadów komunalnych z Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługę wywozu odpadów komunalnych z Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie Ogłoszenie ukazało się w BZP 135805 - 2015; data zamieszczenia: 15.09.2015 Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający zawarł umowę na usługę wywozu odpadów komunalnych z Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie dnia 14.09.2015 r. z Zakładem Usług Wywozu Nieczystości ,,Porządek" S.C. W. Zacharz i A. Maszewski, ul. Królowej Jadwigi 3/10, 28-400 Pińczów. Dyrektor ZOZ w Pińczowie Bartosz StemplewskiPowrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1285
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2015-09-04 11:09:17
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2015-09-04 11:24:48
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu