Wersja do druku

Opublikowano: 2015-06-29 10:46:05

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup i dostawy materiałów biurowych na potrzeby ZOZ w Pińczowie (numer sprawy ZOZ/ZP/6/06/2015)

Wynik postepowania:
Pińczów, dn. 29.06.2015 r. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie Ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Tel.041 357 30 39, Fax. 041 357 24 91 Sprawa: ZOZ/ZP/6/06/2015 – zakup i dostawy materiałów biurowych. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zakup i dostawy materiałów biurowych Ogłoszenie ukazało się w BZP 95441 - 2015; data zamieszczenia: 29.06.2015 Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający zawarł umowę na zakup i dostawy materiałów biurowych w zakresie pakietu nr 1, dnia 17.06.2015 r. z Konkret Plus Leszek Ozioro 25-619 Kielce, ul. Chałubińskiego 44. Zamawiający zawarł umowę na zakup i dostawy materiałów biurowych w zakresie pakietu nr 2, dnia 17.06.2015 r. z Globo Group 25-565 Kielce, ul. Magazynowa 5. Dyrektor ZOZ w Pińczowie Bartosz StemplewskiPowrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1221
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2015-06-02 11:47:43
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2015-06-02 12:05:37
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu