Wersja do druku

Opublikowano: 2015-05-12 10:38:28

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup i dostawy leków przeciwzakrzepowych do apteki szpitalnej (numer sprawy ZOZ/ZP/5/04/2015)

Wynik postepowania:
Pińczów, dn. 12.05.2015 r. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie Ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Tel.041 357 30 39, Fax. 041 357 24 91 Sprawa: ZOZ/ZP/5/04/2015 – zakup i dostawy leków przeciwzakrzepowych. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zakup i dostawy leków przeciwzakrzepowych Ogłoszenie ukazało się w BZP 67625 - 2015; data zamieszczenia: 12.05.2015 r. Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający zawarł umowę na zakup i dostawy leków przeciwzakrzepowych w zakresie pakietu nr 1, dnia 23.04.2015 r. z Aspen Pharma Ireland Limited One George's Quay Plaza Dublin 2 Irlandia, Nettle Pharma Services Sp. z o.o. ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław. Zamawiający zawarł umowę na zakup i dostawy leków przeciwzakrzepowych w zakresie pakietu nr 2, dnia 23.04.2015 r. z Sanofi-Aventis Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa. Dyrektor ZOZ w Pińczowie Bartosz StemplewskiPowrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1246
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2015-04-14 12:33:47
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2015-04-14 13:00:12
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu