Wersja do druku

Opublikowano:

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej wyższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup i dostawy leków do apteki szpitalnej (numer sprawy ZOZ/ZP/1/01/2015)

Wynik postepowania:
Pińczów, dn. 09.04.2015 r. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie Ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Tel.041 357 30 39, Fax. 041 357 24 91 Sprawa: ZOZ/ZP/1/01/2015 – zakup i dostawy leków do apteki szpitalnej Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zakup i dostawy leków do apteki szpitalnej Ogłoszenie ukazało się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2015/S 068-121851 - W DNIU 08.04.2015 r. Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający zawarł umowę na: - pakiet nr 1, dnia 17.03.2015 r. z Farmacol S.A. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice. - pakiet nr 2, dnia 17.03.2015 r. z Farmacol S.A. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice. - pakiet nr 3, dnia 17.03.2015 r. z Natur Produkt Zdrovit Sp. z o.o. 01-918 Warszawa, ul. Nocznickiego 31. - pakiet nr 4, dnia 17.03.2015 r. z Sanofi-Aventis Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa. Dyrektor ZOZ w Pińczowie Bartosz StemplewskiPowrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1358
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2015-01-14 18:00:22
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2015-01-14 18:07:05
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu