Wersja do druku

Opublikowano: 2015-01-12 08:54:12

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup i dostawy leków do apteki szpitalnej (numer sprawy ZOZ/ZP/18/12/2014)

Wynik postepowania:
Pińczów, dn. 12.01.2015 r. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie Ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Tel.041 357 30 39, Fax. 041 357 24 91 Sprawa: ZOZ/ZP/18/12/2014 – zakup i dostawy leków do apteki szpitalnej. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zakup i dostawy leków do apteki szpitalnej. Ogłoszenie ukazało się w BZP 3545 - 2015; data zamieszczenia: 12.01.2015 r. Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający zawarł umowę dnia 19.12.2014 r. na zakup i dostawy leków do apteki szpitalnej w zakresie Pakietu nr 1 z Fresenius Kabi Polska sp. z o.o. ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. Zamawiający zawarł umowę dnia 19.12.2014 r. na zakup i dostawy leków do apteki szpitalnej w zakresie Pakietu nr 2 z Lek S.A. ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków. Dyrektor ZOZ w Pińczowie Bartosz StemplewskiPowrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1281
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2014-12-09 11:44:50
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2014-12-09 11:55:33
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu