Wersja do druku

Opublikowano: 2015-01-13 07:32:28

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup i dostawy środków czystości (numer sprawy ZOZ/ZP/16/12/2014)

Wynik postepowania:
Pińczów, dn. 13.01.2015 r. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie Ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Tel.041 357 30 39, Fax. 041 357 24 91 Sprawa: ZOZ/ZP/16/12/2014 – zakup i dostawy środków czystości. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zakup i dostawy środków czystości Ogłoszenie ukazało się w BZP 4111 - 2015; data zamieszczenia: 13.01.2015 r. Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 29.1.2004r – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający zawarł umowę dnia 30.12.2014 r. na zakup i dostawy środków czystości z Firma Wielobranżowa Zbigniew Balcerowski 25-647 Kielce, ul. Towarowa 22. Dyrektor ZOZ w Pińczowie Bartosz Stemplewski



Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1238
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2014-12-08 13:09:00
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2014-12-08 13:20:12
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu