Wersja do druku

Opublikowano:

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup i dostawy środków dezynfekcyjnych (numer sprawy ZOZ/ZP/14/10/2014)

Wynik postepowania:
Pińczów, dn. 08.12.2014 r. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie Ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Tel.041 357 30 39, Fax. 041 357 24 91 Sprawa: ZOZ/ZP/14/10/2014 – zakup i dostawy środków dezynfekcyjnych. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zakup i dostawy środków dezynfekcyjnych Ogłoszenie ukazało się w BZP 253179 - 2014; data zamieszczenia: 08.12.2014 r. Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 29.1.2004r – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający zawarł umowę dnia 13.11.2014 r. w zakresie pakietu nr 1 na zakup i dostawy środków dezynfekcyjnych z Medilab Jacek Andrzejewski 90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 270. Zamawiający zawarł umowę dnia 13.11.2014 r. w zakresie pakietu nr 2 na zakup i dostawy środków dezynfekcyjnych z Medilab Sp. z o.o. 03-371 Warszawa, ul. Wysockiego 6c. Zamawiający zawarł umowę dnia 13.11.2014 r. w zakresie pakietu nr 3 na zakup i dostawy środków dezynfekcyjnych z Bialmed Sp. z o.o. ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska. Dyrektor ZOZ w Pińczowie Bartosz StemplewskiPowrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1508
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2014-10-21 13:43:07
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2014-10-21 13:55:20
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu