Wersja do druku

Opublikowano: 2014-09-24 07:35:42

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na usługę wywozu odpadów komunalnych z Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie (numer sprawy ZOZ/ZP/10/09/2014)

Wynik postepowania:
Pińczów, dn. 24.09.2014 r. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie Ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Tel.041 357 30 39, Fax. 041 357 24 91 Sprawa: ZOZ/ZP/10/09/2014 – usługa wywozu odpadów komunalnych z Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługę wywozu odpadów komunalnych z Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie Ogłoszenie ukazało się w BZP 202385 - 2014; data zamieszczenia: 24.09.2014 r. Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 29.1.2004r – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający zawarł umowę dnia 24.09.2014 r. na usługę wywozu odpadów komunalnych z Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie z Zakładem Usług Wywozu Nieczystości ,,Porządek" Sp. c. W. Zacharz i A. Maszewski 28-400 Pińczów, ul. Królowej Jadwigi 3/10. Dyrektor ZOZ w Pińczowie Bartosz Stemplewski



Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1311
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2014-09-11 08:34:58
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2014-09-11 08:40:38
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu