Wersja do druku

Opublikowano: 2014-08-13 15:20:25

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Przebudowa węzłów szatniowych przy sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie

Wynik postepowania:
Postepowanie o zamówienie publiczne na przebudowę węzłów szatniowych sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie zgodnie z art. 93 ust. 1  Ustawy Prawo zamówien publicznych (Dz. U. z 2014roku poz. 907 z pózn. zm) zostało uniewaznione z powodu, iż w terminie wskazanym przez zamawiającego nie wpłyneła żadna oferta.Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1208
Wprowadził do systemu: Monika Strojna, data: 2014-07-29 13:02:33
Opublikował: Monika Strojna, data publikacji: 2014-07-29 13:12:46
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu