Wersja do druku

Opublikowano: 2014-05-29 12:09:41

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na usługę wywozu odpadów komunalnych z Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie (numer sprawy ZOZ/ZP/5/05/2014)

Wynik postepowania:
Pińczów, dn. 29.05.2014 r. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie Ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Tel.041 357 30 39, Fax. 041 357 24 91 Sprawa: ZOZ/ZP/5/05/2014 – usługa wywozu odpadów komunalnych z Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługę wywozu odpadów komunalnych z Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie Ogłoszenie ukazało się w BZP 115731 - 2014; data zamieszczenia: 29.05.2014 r. Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 29.1.2004r – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.z 2010r nr.113, poz.759 ze zm.) Zamawiający zawarł umowę dnia 27.05.2014 r. na usługę wywozu odpadów komunalnych z Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie z Zakład Usług Wywozu Nieczystości ,,Porządek" Sp. c. W. Zacharz i A. Maszewski 28-400 Pińczów, ul. Królowej Jadwigi 3/10. Dyrektor ZOZ w Pińczowie Bartosz StemplewskiPowrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1170
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2014-05-16 09:08:35
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2014-05-16 09:21:26
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu