Wersja do druku

Opublikowano: 2014-04-24 15:17:26

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
WYKONANIE WEWNĘTRZNEJ ŚCIANKI WSPINACZKOWEJ DLA HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W PIŃCZOWIE

Wynik postepowania:

Pińczów, dnia 24 kwietnia 2014roku

PiPR.IV.2228/10/82/2B/2009

INFORMACJA  O  WYNIKACH

                               Powiat Pińczowski, ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów, informuje, że w dniu 14.04.2014 o godz. 12:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie wewnętrznej scianki wspinaczkowej dla  hali widowiskowo-sportowej w Pińczowie”, numer postępowania: PiPR.IV-2228/10/82/2B/2009, ogłoszonego w BZP dnia 25 marca 2014roku (numer ogłoszenia 63503 - 2014).

 

Po dokonaniu otwarcia Zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono              
w dniu 24.04.2014r. o godz. 15:00.

W prowadzonym postępowaniu złożono 3 oferty.

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm. - dalej ustawy) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę ważną z najniższą ceną złożył

OFERTA NR 3

ALP EXTREME Szkoła Alpinizmu, ul. Matemblewska 1B/5, 80-283 Gdańsk

w/w wykonawca zaoferował cenę łaczną – 129 765,00  złotych brutto.

Oferta ta otrzymała 100 pkt.%.

 

Oferty pozostałych wykonawców oceniono następująco:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena brutto razem PLN

Punkty

(w %)

1

Centrum Wspinaczkowe „GATO”, ul. Bema 23/29, 87-100 Toruń

1 - 110 963,22

2 -   22 435,20

Łącznie: 133 398,42

97,28

2

Walls Street T. Jaumien, K.Saladra. S.C., ul. Świdnicka 35, 58-250 Pieszyce

1 - 104 116,42

2 -   30 427,71

Łącznie: 134 544,13

96,44

3

ALP EXTREME Szkoła Alpinizmu, ul. Matemblewska 1B/5, 80-283 Gdańsk

1 - 108 240,00

2 -   21 525,00

Łącznie: 129 765,00

100,00

 

Zamawiający nie wykluczył z postępowania wykonawców, oraz nie odrzucił żadnej oferty.

Mając na uwadze postanowienia art. 94 ust. 1 pkt. 3 ustawy informuję, że umowy z wymienionym wykonawcą zostaną podpisane po dniu 28.04.2014r.

 

 

 




Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1510
Wprowadził do systemu: Monika Strojna, data: 2014-03-25 14:28:19
Opublikował: Monika Strojna, data publikacji: 2014-03-25 14:28:26
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu