Wersja do druku

Opublikowano: 2014-03-05 09:19:38

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej wyższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup i dostawy leków do apteki szpitalnej. (numer sprawy ZOZ/ZP/28/12/2013)

Wynik postepowania:
Pińczów, dn. 5.03.2014 r. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie Ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Tel.041 357 30 39, Fax. 041 357 24 91 Sprawa: ZOZ/ZP/28/12/2013 – zakup i dostawy leków do apteki szpitalnej Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zakup i dostawy leków do apteki szpitalnej Ogłoszenie ukazało się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2014/S 045-075196 Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 29.1.2004r – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.z 2010r nr.113, poz.759 ze zm.) Zamawiający zawarł umowę w zakresie pakietu nr 1 i pakietu nr 2 dnia 21.02.2014 r. na zakup i dostawy leków do apteki szpitalnej z Farmacol S.A. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice. Zamawiający zawarł umowę w zakresie pakietu nr 3 dnia 21.02.2014 r. na zakup i dostawy leków do apteki szpitalnej z Natur Produkt Zdrovit Sp. z o.o. 01-918 Warszawa, ul. Nocznickiego 31. Zamawiający zawarł umowę w zakresie pakietu nr 4 dnia 21.02.2014 r. na zakup i dostawy leków do apteki szpitalnej z Sanofi-Aventis Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa. Dyrektor ZOZ w Pińczowie Bartosz StemplewskiPowrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1433
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2013-12-19 07:34:08
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2013-12-19 07:44:28
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu