Wersja do druku

Opublikowano: 2013-12-23 20:18:27

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Dostawa 11590 litrów oleju napędowego sukcesywnie wg potrzeb zamawiającego -Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pińczowie

Wynik postepowania:

Pińczów, dnia 23 grudnia 2013roku

INFORMACJA O WYNIKACH

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Piłsudskiego 13, 28-400 Pińczów, informuje, że w dniu 23.12.2013 o godz. 14:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa 11590 litrów oleju napędowego sukcesywnie wg potrzeb zamawiającego -Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pińczowie”, ogłoszonego w BZP dnia 16 grudnia 2013roku (numer ogłoszenia 522436 - 2013).

Po dokonaniu otwarcia Zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu 23.12.2013r. o godz. 15:00.

W prowadzonym postępowaniu złożono 1 ofertę.

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm. - dalej ustawy) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferta ważne z najniższą ceną złożył OFERTA NR 1: REGESTA S.A., UL. 3 MAJA 40, 28-400 PIŃCZÓW

w/w wykonawca zaoferował cenę – 5,26 złotych brutto/ za 1 litr

Oferta otrzymała 100 pkt.%.

Zamawiający nie wykluczył z postępowania wykonawców, oraz nie odrzucił żadnej oferty.

Mając na uwadze postanowienia art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy informuję, że umowę z wymienionym wykonawcą zostanie podpisana po dniu 24.12.2013r.

 
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1254
Wprowadził do systemu: Monika Strojna, data: 2013-12-16 19:45:49
Opublikował: Monika Strojna, data publikacji: 2013-12-16 19:46:16
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu