Wersja do druku

Opublikowano: 2014-02-26 09:00:57

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej wyższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na świadczenie usługi ,,Żywienia pacjentów szpitala" (numer sprawy ZOZ/ZP/27/12/2013)

Wynik postepowania:
Pińczów, dn. 26.02.2014 r. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie Ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Tel.041 357 30 39, Fax. 041 357 24 91 Sprawa: ZOZ/ZP/27/12/2013 – świadczenie usługi ,,Żywienia pacjentów szpitala" Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usługi ,,Żywienia pacjentów szpitala" Ogłoszenie ukazało się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2014/S 040-066756 Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 29.1.2004r – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.z 2010r nr.113, poz.759 ze zm.) Zamawiający zawarł umowę dnia 18.02.2014 r. na świadczenie usługi ,,Żywienia pacjentów szpitala" z Catermed S.A. 31-201 Kraków, ul. Ks. Siemaszki 15A. Dyrektor ZOZ w Pińczowie Bartosz StemplewskiPowrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1680
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2013-12-13 10:33:04
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2013-12-13 10:50:32
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu