Wersja do druku

Opublikowano: 2013-12-19 10:03:59

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
WYKONANIE PROGRAMU FUNKCJONANO- UŻYTKOWEGO ŚCIANKI WSPINACZKOWEJ

Wynik postepowania:

 

 

Pińczów, dnia 19 grudnia 2013roku

PiPR.IV.2228/10/82/2/2009

INFORMACJA  O  WYNIKACH

Powiat Pińczowski, ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów, informuje, że w dniu 10.12.2013 o godz. 11:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Program funkcjonalno-użytkowy ścianki wspinaczkowej dla hali widowiskowo-sportowej w Pińczowie ”, numer postępowania: PiPR.IV-2228/10/82/2/2009, ogłoszonego w BZP dnia 28 listopada 2013roku (numer ogłoszenia 256009 - 2013).

 

Po dokonaniu otwarcia Zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu 12.12.2013r. o godz. 14:00.

W prowadzonym postępowaniu złożono 2 oferty.

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm. - dalej ustawy) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę ważną z najniższą ceną złożyło

OFERTA NR 1

Centrum  Wspinaczkowe ” GATO” ul. Bema 23/29     87-100 TORUŃ

w/w wykonawca zaoferował cenę – 4 000,00 złotych brutto.

Oferent otrzymał 100 pkt.%.

Oferty pozostałych wykonawców oceniono następująco:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena brutto razem PLN

Punkty

(w %)

1

Centrum  Wspinaczkowe ” GATO” ul. Bema 23/29     87-100 TORUŃ

4 000,00ZŁ

100

2

Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane „EKOBUD” s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek  Dmosin II nr 89B,  95-061 Dmosin

 17 220,00ZŁ

23

 

Zamawiający nie wykluczył z postępowania wykonawców, oraz nie odrzucił żadnej oferty.

Mając na uwadze postanowienia art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy informuję, że umowy z wymienionymi wykonawcami zostaną podpisane po dniu 30.12.2013r.
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1284
Wprowadził do systemu: Monika Strojna, data: 2013-11-28 13:53:51
Opublikował: Monika Strojna, data publikacji: 2013-11-28 13:59:10
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu