Wersja do druku

Opublikowano: 2013-12-30 08:31:33

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup i dostawy materiałów opatrunkowych, (numer sprawy ZOZ/ZP/25/11/2013).

Wynik postepowania:
Pińczów, dn. 30.12.2013 r. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie Ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Tel.041 357 30 39, Fax. 041 357 24 91 Sprawa: ZOZ/ZP/25/11/2013 – zakup i dostawy materiałów opatrunkowych Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zakup i dostawę materiałów opatrunkowych Ogłoszenie ukazało się w BZP 281751 - 2013; data zamieszczenia: 30.12.2013 Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 29.1.2004r – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.z 2010r nr.113, poz.759 ze zm.) Zamawiający zawarł umowę na pakiet nr 1 i pakiet nr 2 dnia 17.12.2013 r. na zakup i dostawę materiałów opatrunkowych z TZMO S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń. Dyrektor ZOZ w Pińczowie Bartosz StemplewskiPowrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1220
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2013-11-26 13:33:06
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2013-11-26 20:14:39
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu