Wersja do druku

Opublikowano:

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup i dostawy środków czystości (numer sprawy ZOZ/ZP/24/11/2013)

Wynik postepowania:
Pińczów, dn. 7.01.2014 r. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie Ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Tel.041 357 30 39, Fax. 041 357 24 91 Sprawa: ZOZ/ZP/24/11/2013 – zakup i dostawy środków czystości Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zakup i dostawę środków czystości Ogłoszenie ukazało się w BZP 2833 - 2014; data zamieszczenia: 7.01.2014 Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 29.1.2004r – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.z 2010r nr.113, poz.759 ze zm.) Zamawiający zawarł umowę dnia 16.12.2013 r. na zakup i dostawę środków czystości z ,,Frega" Frejowski, Garbol Sp. j. 25-670 Kielce ul. Bat. Chłopskich 172. Dyrektor ZOZ w Pińczowie Bartosz StemplewskiPowrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1320
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2013-11-19 09:53:34
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2013-11-19 10:08:01
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu