Wersja do druku

Opublikowano: 2013-11-27 14:42:46

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
WYPOSAŻENIE SPORTOWE HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W PIŃCZOWIE

Wynik postepowania:

Pińczów, dnia 27 listopada 2013roku

PiPR.IV.2228/10/82/2009

INFORMACJA  O  WYNIKACH

                               Powiat Pińczowski, ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów, informuje, że w dniu 18.11.2013 o godz. 12:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wyposażenie sportowe hali widowiskowo-sportowej w Pińczowie ”, numer postępowania: PiPR.IV-2228/10/82/2009, ogłoszonego w BZP
dnia 25 października 2013roku (numer ogłoszenia
224719 - 2013).

 

Po dokonaniu otwarcia Zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono              
w dniu 27.11.2013r. o godz. 14:00.

W prowadzonym postępowaniu złożono 9 ofert.

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm. - dalej ustawy) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty ważne z najniższą ceną złożyli

Dla części 1/ pakietu nr 1

OFERTA NR 9

POLSPORT S.A., UL. WYZWOLENIA 59, 43-300 BIELSKO-BIAŁA

w/w wykonawca zaoferował cenę – 43 790,46 złotych brutto.

Dla części 2/ pakietu nr 2

OFERTA NR 9

POLSPORT S.A., UL. WYZWOLENIA 59, 43-300 BIELSKO-BIAŁA

w/w wykonawca zaoferował cenę – 35 556,21 złotych brutto.

Dla części 3/ pakietu nr 3

OFERTA NR 9

POLSPORT S.A., UL. WYZWOLENIA 59, 43-300 BIELSKO-BIAŁA

w/w wykonawca zaoferował cenę – 61 418,40 złotych brutto.

Dla części 4/ pakietu nr 4

OFERTA NR 6

P.P.H.U. PROSTAR BARBARA KAROŃ, UL. STAROŁĘCKA 44A, 61-361 POZNAŃ

w/w wykonawca zaoferował cenę – 84 585,87 złotych brutto.

Dla części 5/ pakietu nr 5

OFERTA NR 7

EVERSPORT SP. Z O. O. UL. ARKUSZOWA 39, 01-934 WARSZAWA

w/w wykonawca zaoferował cenę – 243 362,38 złotych brutto.

Dla części 6/ pakietu nr 6

OFERTA NR 8

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE METPOL RYSZARD OSSOWSKI, UL. LESNA 8, 83-212 BOBOWO

w/w wykonawca zaoferował cenę – 33 483,06 złotych brutto.

Dla części 7/ pakietu nr 7

OFERTA NR …

W CZĘŚCI 7 UNIEWAŻNIA SIĘ POSTĘPOWANIE - NIE WPŁYNĘŁA ŻADNA OFERTA

 

Dla części 8/ pakietu nr 8

OFERTA NR 2

MERIDA SP. Z O. O., UL. KARKONOSKA 59, 53-015 WROCŁAW, ODDZIAŁ KIELCE

w/w wykonawca zaoferował cenę – 43 090,64 złotych brutto.

Dla części 9/ pakietu nr 9

OFERTA NR 1

CELMAX SP. Z O. O. , UL. JAGIELLOŃSKA 59/65, 42-229 CZESTOCHOWA

w/w wykonawca zaoferował cenę – 48 117,45 złotych brutto.

 

Wszyscy oferenci w zakresie poszczególnych części otrzymali po 100 pkt.%.

 

Oferty pozostałych wykonawców oceniono następująco:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena brutto razem PLN

Punkty

(w %)

1

CELMAX SP. Z O. O. , UL. JAGIELLOŃSKA 59/65, 42-229 CZESTOCHOWA

PAKIET 9 - 48 117,45ZŁ

100

2

MERIDA SP. Z O. O., UL. KARKONOSKA 59, 53-015 WROCŁAW, ODDZIAŁ KIELCE

PAKIET 8 - 43 090,64

100

3

BIURO HANDLOWE „BAS” SŁAWOMIR CISZEWSKI, UL. KRÓLEWSKA 195, 82-300 ELBLĄG

PAKIET 9 - 50 357,43

PAKIET 9 - 96

4

PESMENPOL FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA, 32-425 TRZEMIEŚNIA 53

PAKIET 1 - 47 970,00

PAKIET 2 - 47 970,00

PAKIET 3 - 82 410,00

PAKIET 1 - 91

PAKIET 2 - 74

PAKIET 3 - 75

5

BUDMAX SP. Z O. O. ,UL. A.GABRYSIAK 4, 80-175 GDAŃSK

PAKIET 6 - 38 631,84

PAKIET 6 -87

6

P.P.H.U. PROSTAR BARBARA KAROŃ, UL. STAROŁĘCKA 44A, 61-361 POZNAŃ

PAKIET 4 - 84 585,87

PAKIET 4 - 100

7

EVERSPORT SP. Z O. O. UL. ARKUSZOWA 39, 01-934 WARSZAWA

PAKIET 5 - 243 362,38

PAKIET 5 - 100

8

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE METPOL RYSZARD OSSOWSKI, UL. LESNA 8, 83-212 BOBOWO

PAKIET 6 -33 483,06

PAKIET 6 - 100

9

POLSPORT S.A., UL. WYZWOLENIA 59, 43-300 BIELSKO-BIAŁA

PAKIET 1 - 43 790,46

PAKIET 2 - 35 556,21

PAKIET 3 - 61 418,40

PAKIET 1 - 100

PAKIET 2 - 100

PAKIET 3 - 100

 

Zamawiający nie wykluczył z postępowania wykonawców, oraz nie odrzucił żadnej oferty.

Mając na uwadze postanowienia art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy informuję, że umowy z wymienionymi wykonawcami zostaną podpisane po dniu 09.12.2013r.

Jednocześnie informuję, że Zamawiający w części 7/PAKIET 7, zgodnie z art. 93 ust 1 pkt.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) postępowanie unieważnia, z uwagi, że nie wpłynęła na tą część postępowania żadna oferta.

 

 
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1913
Wprowadził do systemu: Monika Strojna, data: 2013-10-25 14:23:00
Opublikował: Monika Strojna, data publikacji: 2013-10-25 14:47:29
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu