Wersja do druku

Opublikowano:

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup energii elektrycznej dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie (numer sprawy ZOZ/ZP/20/10/2013)

Wynik postepowania:
Pińczów, dn. 9.12.2013 r. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie Ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Tel.041 357 30 39, Fax. 041 357 24 91 Sprawa: ZOZ/ZP/20/10/2013 – zakup energii elektrycznej dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zakup energii elektrycznej dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie Ogłoszenie ukazało się w BZP 266151 - 2013; data zamieszczenia: 9.12.2013 Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 29.1.2004r – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.z 2010r nr.113, poz.759 ze zm.) Zamawiający zawarł umowę dnia 25.11.2013 r. na zakup energii elektrycznej dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie z Energa Obrót S.A. Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk. Dyrektor ZOZ w Pińczowie Bartosz StemplewskiPowrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1259
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2013-10-17 12:34:08
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2013-10-17 12:42:55
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu