Wersja do druku

Opublikowano:

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Dostawa i zakup sprzętu i oprogramowania do pracowni komputerowej, pracowni przedsiębiorczości i Szkolnego Ośrodka Kariery dla Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie w ramach projektu „Dobry zawód – pewna przyszłość” nr WND-POKL.09.02.00-26-046/13 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wynik postepowania:

 

 

Pińczów, dnia 12 listopada 2013 roku

INFORMACJA O WYNIKACH

Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica, ul. Spółdzielcza 6, 28-400 Pińczów, informuje, że w dniu 29.10.2013 o godz. 10:30 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Dostawa i zakup sprzętu
i oprogramowania do pracowni komputerowej, pracowni przedsiębiorczości i Szkolnego Ośrodka Kariery dla Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie w ramach projektu „Dobry zawód – pewna przyszłość” nr WND-POKL.09.02.00-26-046/13 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Po dokonaniu otwarcia zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu 12.11.2013r. o godz. 10:00.

W prowadzonym postępowaniu złożono 6 ofert.

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm. - dalej ustawy) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę ważną z najniższą ceną złożył

CENTERIT Sp. z o.o. Systemy Teleinformatyczne,
ul. Towarowa 22, 25-616 Kielce

w/w wykonawca zaoferował cenę – 168 582,57 złotych brutto i otrzymał 100 pkt %.

Oferty pozostałych wykonawców oceniono następująco:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena brutto razem PLN

Punkty

(w %)

1

CENTERIT Sp. z o.o. Systemy Teleinformatyczne,
ul. Towarowa 22, 25-616 Kielce

168 582,57

100 %

2

P.H. „NETcom” Grzegorz Czerwiński,
ul. Domaniówka 1/1B, 25-413 Kielce

185 538,12

90,86 %

3

MaN Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert,
ul. Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce

183 921,90

91,66 %

4

Centrumelektroniki
Arkadiusz Wlazłowski, Rafał Wlazłowski
Spółka Jawna,
ul. Korfantego 7, 42-600 Tarnowskie Góry

173 942,91

96,92 %

5

SUNTAR Sp. z o.o.,
ul. Boya Żeleńskiego 5b, 33-100 Tarnów

170 565,33

98,84 %

6

CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Spółka Jawna,
ul. Kościuszki 1, 26-600 Radom

191 215,50

88,16 %

Mając na uwadze postanowienia art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy informuję, że umowa z wymienionym wykonawcą zostanie podpisana po dniu 22.11.2013 r.

Otrzymują:

 1. CENTERIT Sp. z o.o. Systemy Teleinformatyczne,
  ul. Towarowa 22, 25-616 Kielce
 2. P.H. „NETcom” Grzegorz Czerwiński,
  ul. Domaniówka 1/1B, 25-413 Kielce
 3. MaN Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert,
  ul. Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce
 4. Centrumelektroniki Arkadiusz Wlazłowski, Rafał Wlazłowski Spółka Jawna,
  ul. Korfantego 7, 42-600 Tarnowskie Góry
 5. SUNTAR Sp. z o.o.,
  ul. Boya Żeleńskiego 5b, 33-100 Tarnów
 6. CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Spółka Jawna,
  ul. Kościuszki 1, 26-600 Radom
 7. a/a

 
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2733
Wprowadził do systemu: Janusz Hynek, data: 2013-10-16 12:50:05
Opublikował: Janusz Hynek, data publikacji: 2013-10-16 12:54:59
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu