Wersja do druku

Opublikowano: 2013-10-16 11:18:53

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup i dostawy środków dezynfekcyjnych (numer sprawy ZOZ/ZP/17/09/2013)

Wynik postepowania:
Pińczów, dn. 16.10.2013 r. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie Ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Tel.041 357 30 39, Fax. 041 357 24 91 Sprawa: ZOZ/ZP/17/09/2013 – zakup i dostawy środków dezynfekcyjnych Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zakup i dostawę środków dezynfekcyjnych Ogłoszenie ukazało się w BZP 215433 - 2013; data zamieszczenia: 16.10.2013 Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 29.1.2004r – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.z 2010r nr.113, poz.759 ze zm.) Zamawiający zawarł umowę na pakiet nr 1 dnia 7.10.2013 r. na zakup i dostawę środków dezynfekcyjnych z Medilab 90-361 Łódź ul. Piotrkowska 270. Zamawiający zawarł umowę na pakiet nr 2 dnia 7.10.2013 r. na zakup i dostawę środków dezynfekcyjnych z Cezal S.A. Wrocław oddział Kraków 30-149 Kraków ul. Balicka 117. Dyrektor ZOZ w Pińczowie Bartosz StemplewskiPowrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1033
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2013-09-19 09:33:03
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2013-09-19 09:46:59
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu