Wersja do druku

Opublikowano: 2013-10-29 09:23:36

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup i dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku (numer sprawy ZOZ/ZP/16/09/2013

Wynik postepowania:
Pińczów, dn. 29.10.2013 r. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie Ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Tel.041 357 30 39, Fax. 041 357 24 91 Sprawa: ZOZ/ZP/16/09/2013 – zakup i dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zakup i dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku Ogłoszenie ukazało się w BZP 226525 - 2013; data zamieszczenia: 29.10.2013 Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 29.1.2004r – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.z 2010r nr.113, poz.759 ze zm.) Zamawiający zawarł umowę na pakiet nr 1 dnia 9.10.2013 r. na zakup i dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku z Agfa Sp. z o.o. al. Jerozolimskie 195 a , 02-222 Warszawa. Zamawiający zawarł umowę na pakiet nr 2 dnia 9.10.2013 r. na zakup i dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku z TZMO S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń. Dyrektor ZOZ w Pińczowie Bartosz StemplewskiPowrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1055
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2013-09-19 09:01:17
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2013-09-19 09:13:31
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu