Wersja do druku

Opublikowano:

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na „Usługę grupowego ubezpieczenie na życie pracowników i członków rodzin pracowników”. Znak: ZOZ/ZP/8/03/2013

Wynik postepowania:
Pińczów, dn. 14.05.2013 r. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie Ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Tel.041 357 30 39, Fax. 041 357 24 91 Sprawa: ZOZ/ZP/8/03/2013-Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników ZOZ w Pińczowie i członków rodzin pracowników. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Usługę grupowego ubezpieczenia na życie pracowników ZOZ w Pińczowie i członków rodzin pracowników Ogłoszenie ukazało się w BZP 75809 – 2013 data zamieszczenia: 14.05.2013 r. Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 29.1.2004r – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.z 2010r nr.113, poz.759 ze zm.) Zamawiający zawarł umowę dnia 17.04.2013 r. na Usługę grupowego ubezpieczenia na życie pracowników ZOZ w Pińczowie i członków rodzin pracowników z PZU Życie SA, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa. Dyrektor ZOZ w Pińczowie Bartosz StemplewskiPowrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1230
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2013-03-27 13:14:43
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2013-03-27 13:41:40
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu