Wersja do druku

Opublikowano: 2021-04-23 10:05:16

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
DOSTAWA SPRZĘTU WSPIERAJĄCEGO – COVID-19

Wynik postepowania:

Pińczów, dn.23.04.2021 r.

Wykonawcy

Uczestniczący w postępowaniu o zamówienie publiczne
na:
dostawa sprzętu wspierającego – Covid-19”

INFORMACJA O WYNIKACH

Powiat Pińczowski z siedzibą ul. Zacisze 5 28-400 Pińczów, zwany dalej Zamawiającym informuje, że w dniu 22.04.2021 r. o godz. 9:30 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. dostawa sprzętu wspierającego – Covid-19” 

W postępowaniu wpłynęło 10 ofert.

Po dokonaniu otwarcia Zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu 23.04.2021 r. o godz. 10:30.

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 253 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 - dalej ustawy) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę ważną z najwyższą liczbą uzyskanych punktów złożył Wykonawca:

Zadanie nr I:

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Ilość punktów
(kryterium cena brutto)

Wartość zamówienia

7

 

RAAN LIGHTING SOLUTIONS

Sp. z o.o. ul. Wrocławska 167, 87-100 Toruń

100,00

6 051,60 zł

Zadanie nr II:

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Ilość punktów
(kryterium cena brutto)

Wartość zamówienia

 

4

Modern Events Magdalena Gęca,

ul. Nowy Świat 26/8, 00-373 Warszawa

100,00

66 830,00 zł

Zadanie nr IV:

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Ilość punktów
(kryterium cena brutto)

Wartość zamówienia

5

 

ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego Tomasz Podesek, ul. Langiewicza 80, 28-100 Busko Zdrój

100,00

2 637,00 zł

Oferty pozostałych Wykonawców oceniono następująco: 

Zadanie nr I:

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Ilość punktów
(kryterium cena brutto)

1

Medium Pharma Maria Ostrowska, ul. C. K. Norwida 16, 55-002 Kamieniec Wrocławski

85,47

2

Chemosynteza Adam Biedrzycki,

ul. Józefa Mackiewicza 10/26, 15-779 Biały Stok

86,68

3

FARMAS Aleksander Farmas,

ul. Żwirki i Wigury 9/21, 83-000 Pruszcz Gdański

90,21

4

Modern Events Magdalena Gęca,

ul. Nowy Świat 26/8, 00-373 Warszawa

36,62

5

ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego Tomasz Podesek, ul. Langiewicza 80, 28-100 Busko Zdrój

96,52

6

Doradztwo Strategiczne Anna Stachniuk, ul. Dworcowa 47/2, 85-009 Bydgoszcz

59,33

8

BAKAMED Bogdan Pokorski,

ul. T. Chałbińskiego 37 a, 92-109 Łódź

97,62

Zadanie nr IV:

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Ilość punktów (kryterium cena brutto)

4

Modern Events Magdalena Gęca,

ul. Nowy Świat 26/8, 00-373 Warszawa

 

77,11

 

Zamawiający  odrzucił  oferty:

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

uzasadnienie

19

MODUS Przedsiębiorstwo Odzieżowe SA, ul. Karola Szajnochy 11, 85-738 Bydgoszcz

Oferta przekazana w sposób niezgodny z wymaganiami technicznymi sporządzania i przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonej przez zamawiającego w SWZ -

art. 226 ust. 1 pkt 6 uPZP.

 

15

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe MARGO, Małgorzata Lewandowska-Szpak, ul. Krasińskiego 97, 87-100 Toruń

Oferta przekazana w sposób niezgodny z wymaganiami technicznymi sporządzania i przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonej przez zamawiającego w SWZ -

art. 226 ust. 1 pkt 6 uPZP.

 

Zamawiający unieważnia postępowanie dla zadania nr III – nie złożono żadnej oferty w postępowaniu na zadanie III – art.255 pkt. 1 uPZP.


Wyk. w 13 egz.

1.      Egz. 1-10 Wykonawca

2.      Egz. 11 strona internetowa - BIP

3.      Egz. 12 Tablica ogłoszeń

4.      Egz. 13 a/a

 

Monika Strojna  

koordynator Projektu

przewodnicząca Komisji Przetargowej

 

Starosta Pińczowski

Zbigniew Kierkowski
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 752
Wprowadził do systemu: Monika Strojna, data: 2021-04-14 19:37:44
Opublikował: Monika Strojna, data publikacji: 2021-04-14 21:19:54
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu