Wersja do druku

Opublikowano: 2021-02-18 12:56:57

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zakup i dostawa drobnego sprzętu do walki i zabezpieczenia przed COVID-19 – sprzęt zabezpieczający, w trybie rozeznania rynku.

Wynik postepowania:

Zamawiający: Powiat Pińczowski
ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów
www.pinczow.pl  e-mail: starostwo@pinczow.pl

 

Znak: PiPR.IV.041.2.2020                                                   

            Pińczów,  dnia 19.02.2021 r.

 

WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
w trybie rozeznania rynku
 

1.     Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa drobnego sprzętu do walki i zabezpieczenia przed COVID-19 – sprzęt zabezpieczający

 

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9  ,,Włączenie społeczne i walka z ubóstwem", Działanie 9.2. ,,Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych” w ramach projektu pn.” Powiat Pińczowski – bezpieczny w epidemii” objętego umową nr RPSW.09.02.03-26-0013/20-00

 

2.     W postępowaniu do dnia 17.02.2021 r. do godz. 14.00 oferty złożyli:

 

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

Uwagi

1

Biuro Technoczno-Handlowe „Dormet”, ul. Kościuszki 112, 26-120 Bliżyn

 

2490,65 zł

 

2

Sklep Pożarniczy Florian
ul. Wrocławska 188A
62-800 Kalisz

2125,00zł

Oferta nie spełnia warunków gwarancji

3

Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne SUPON Sp. z o. o.
ul. Sandomierska 105

25-324 Kielce

2395,00

 

4

Strefa – Tech Anna Różalska
Kolonia Domaradzice 3
28-210 Bogoria

2090,00

Oferta najkorzystniejsza

 

Monika Strojna
Koordynator Projektu
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 456
Wprowadził do systemu: Monika Strojna, data: 2021-02-16 11:41:17
Opublikował: Monika Strojna, data publikacji: 2021-02-16 11:42:15
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu