Wersja do druku

Opublikowano: 2021-02-19 10:06:59

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Obsługa bieżąca budżetu Powiatu Pińczowskiego i jego jednostek organizacyjnych.

Wynik postepowania:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) Powiat Pińczowski informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na bankową obsługę budżetu Powiatu Pińczowskiego i jego jednostek organizacyjnych przeprowadzonego w ramach zamówienia klasycznego w trybie podstawowym o wartości przekraczającej 130.000,00 złotych z dnia 17.02.2021 r. dokonano wyboru oferty złożonej przez:

Bank Spółdzielczy w Pińczowie ul. Plac Wolności 21, 28-400 Pińczów.

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta spełnia warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Koszty przedstawione w ofercie wynoszą 0,00 zł. i nie przekraczają kwoty jaką zamawiający planował przeznaczyć na ten cel.

W postępowaniu oferty złożyli wykonawcy:

 

Oferta nr 1 – Bank Spółdzielczy w Pińczowie

                      ul. Plac Wolności 21, 28-400 Pińczów

 

Wybrana oferta uzyskała 100 % ilość punktów.

Umowa zostanie zawarta zgodnie z  art. 308 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019).

/Anita Głuszek - przewodnicząca komisji/
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 385
Wprowadził do systemu: Monika Strojna, data: 2021-02-09 14:45:10
Opublikował: Monika Strojna, data publikacji: 2021-02-09 14:50:05
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu