Wersja do druku

Opublikowano: 2021-02-05 11:10:27

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zakup i dostawa drobnego sprzętu do walki i zabezpieczenia przed COVID-19 – urządzenia dezynfekujące.

Wynik postepowania:

Zamawiający: Powiat Pińczowski
ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów
www.pinczow.pl  e-mail: starostwo@pinczow.pl

Znak: PiPR.IV.041.2.2020                                                                                                                Pińczów,  dnia 05.02.2021 r.

WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
w trybie rozeznania rynku
 

 

1.     Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa drobnego sprzętu do walki i zabezpieczenia przed COVID-19 – urządzenia dezynfekujące

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9  ,,Włączenie społeczne i walka z ubóstwem", Działanie 9.2. ,,Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych” w ramach projektu pn.” Powiat Pińczowski – bezpieczny w epidemii” objętego umową nr RPSW.09.02.03-26-0013/20-00

2.     W postępowaniu oferty złożyli:

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

Uwagi

1

Biuro Technoczno-Handlowe „Dormet”, ul. Kościuszki 112, 26-120 Bliżyn

 

61 420,00 zł

 

Oferta najkorzystniejsza

Monika Strojna
Koordynator Projektu
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 396
Wprowadził do systemu: Monika Strojna, data: 2021-02-03 15:12:18
Opublikował: Monika Strojna, data publikacji: 2021-02-03 15:17:15
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu