Wersja do druku

Opublikowano: 2018-04-23 14:58:22

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Wykonanie usługi pełnienia nadzoru archeologicznego przy pracach ziemnych

Wynik postepowania:

 

PiPR.IV.041.5.37. arch.2016                                                           Pińczów,  dnia 23.04.2018r.

 

 

 

 

Informacja o wyborze oferty

Na wykonanie usługi pełnienia nadzoru archeologicznego przy pracach ziemnych dla zadania „Budowa urządzeń sportowych – bieżni okólnej i skoczni w dal dla Liceum Ogólnokształcącego w Pińczowie, przy ul. Nowy Świat 2, w ramach projektu „Podniesienie jakości i efektywności kształcenia w szkołach, w którym organem prowadzącym jest powiat pińczowski poprzez modernizację , doposażenie dydaktyczne, infrastrukturalne Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Zawodowych” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, działanie w ramach działania 7.4. -Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, oś priorytetowa 7 – Sprawne usługi publiczne, zgodnie z umową  z dnia  28 lutego 2018 roku nr RPSW.07.04.00-26-0058/16

 

Zamawiający Powiat Pińczowski - Starostwo Powiatowe w Pińczowie informuje, że w wyniku postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie usługi pełnienia nadzoru archeologicznego do realizacji zadania został wybrany wykonawca:

               Pracownia Archeologiczna KR-ARCHEO Kinga Ryba

Ul. Ks. Bulandy 35, 32-860 Czechów

Za kwotę 1845,00 zł brutto

 

 

 

 

 

 

 

 
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 432
Wprowadził do systemu: Monika Strojna, data: 2018-04-10 12:07:31
Opublikował: Monika Strojna, data publikacji: 2018-04-10 12:09:58
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu