Wersja do druku

Opublikowano: 2018-04-18 11:45:32

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych dla projektu - ogłoszenia w prasie lokalnej i regionalnej

Wynik postepowania:

 

PiPR.IV.041.5.2016                                                                         Pińczów,  dnia 17.04.2018r.

 

 

Informacja o wyborze oferty
na wykonanie i dostawa  materiałów promocyjnych

dla projektu „Podniesienie jakości i efektywności kształcenia w szkołach, w którym organem prowadzącym jest powiat pińczowski poprzez modernizację, doposażenie dydaktyczne, infrastrukturalne Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Zawodowych” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, działanie w ramach działania 7.4. -Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, oś priorytetowa 7 – Sprawne usługi publiczne, zgodnie z umową  z dnia  28 lutego 2018 roku nr RPSW.07.04.00-26-0058/16

Zamawiający Powiat Pińczowski - Starostwo Powiatowe w Pińczowie informuje, że w wyniku postępowania o zamówienie publiczne na materiały promocyjne do realizacji zadania zostali wybrani wykonawcy:

1.    ogłoszenia w prasie lokalnej (powiat pińczowski) - 2 szt. – na rozpoczęcie i zakończenie projektu

Mikrotech S.A. , Ul. Składowa 9, 38-400 Krosno

Za kwotę 1599zł brutto

2.    ogłoszenia w prasie regionalnej (woj. świętokrzyskie) – 2 szt. – na rozpoczęcie i zakończenie projektu

   Polska Press Sp. z o. o.,   Ul. Domaniewska 45,  02-672 Warszawa

  Za kwotę 2952zł brutto

 

plik do pobrania

 
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 434
Wprowadził do systemu: Monika Strojna, data: 2018-04-09 14:42:39
Opublikował: Monika Strojna, data publikacji: 2018-04-09 14:43:47
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu