Wersja do druku

Opublikowano: 2018-04-27 08:17:36

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ogłasza przetarg na Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego leków do apteki szpitalnej. ZOZ/ZP/4/03/2018

Wynik postepowania:

Pińczów, dn. 27.04.2018 r.

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów

Tel.041 357 30 39, Fax. 041 357 24 91


ZOZ/ZP/4/03/2018 – zakup i dostawy do siedziby Zamawiającego leków do apteki szpitalnejOgłoszenie o udzieleniu zamówienia
na zakup i dostawy do siedziby Zamawiającego leków do apteki szpitalnej


Ogłoszenie ukazało się w BZP pod nr 500093620-N-2018 z dnia 27-04-2018 r.


Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2017.1579 ze zm.) Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.


Zamawiający zawarł umowę dnia:

- 17.04.2018 r. w zakresie Pakietu nr 1 i 2 z Farmacol Logistyka Sp. z o.o. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice.
Dyrektor ZOZ w Pińczowie

Bartosz Stemplewski
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 509
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2018-03-29 08:06:24
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2018-03-29 08:12:10
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu