Wersja do druku

Opublikowano: 2018-04-09 14:20:37

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych.

Wynik postepowania:
Informacja o wyborze oferty
na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych

dla projektu „Podniesienie jakości i efektywności kształcenia w szkołach, w którym organem prowadzącym jest powiat pińczowski poprzez modernizację , doposażenie dydaktyczne, infrastrukturalne Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Zawodowych” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, działanie w ramach działania 7.4. -Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, oś priorytetowa 7 – Sprawne usługi publiczne, zgodnie z umową  z dnia  28 lutego 2018 roku nr RPSW.07.04.00-26-0058/16

Zamawiający Powiat Pińczowski - Starostwo Powiatowe w Pińczowie informuje, że w wyniku postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie i dostawa  materiałów promocyjnych do realizacji zadania zostali wybrani wykonawcy:
Dla pakietu I - KMK GROUP Monika Jurczyńska, ul. Kuków 123, 42-160 Krzepice – za łączna kwotę 1681,41zł brutto.

Dla pakietu III - Digital Group Mateusz Pasierbek, ul. Winogronowa 17, 05-831 Rozalin – za łączną kwotę 4121,11zł brutto.

Dla pakietu II postępowanie unieważnia się z uwagi na brak ofert.

otwórz
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 909
Wprowadził do systemu: Monika Strojna, data: 2018-03-26 12:16:28
Opublikował: Monika Strojna, data publikacji: 2018-03-26 12:20:52
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu