Wersja do druku

Opublikowano: 2018-04-27 07:59:26

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługa wywozu odpadów komunalnych. ZOZ/ZP/3/03/2018

Wynik postepowania:

Pińczów, dn. 27.04.2018 r.

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów

Tel.041 357 30 39, Fax. 041 357 24 91


ZOZ/ZP/3/03/2018 - usługa wywozu odpadów komunalnych.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
na usługę wywozu odpadów komunalnych


Ogłoszenie ukazało się w BZP 500093596-N-2018 data zamieszczenia: 27.04.2018 r.


Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2017.1579 ze zm.) Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.


Zamawiający zawarł umowę dnia:

- 10.04.2018 r. z Ekom Maciejczyk Sp. j. 26-052 Nowiny, ul. Zakładowa 29.
Dyrektor ZOZ w Pińczowie

Bartosz Stemplewski
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 470
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2018-03-20 10:35:47
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2018-03-20 10:43:07
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu